About Ffilmic

Ffilmic has been imagined by Arts Connection, a community arts organisation based in Llanfyllin delivering small and large scale arts projects across North Powys for all ages and abilities.

We aim to create access to independent and non-mainstream films as well as enabling access to informal film literacy education for all ages.

We aim to offer those living in rural areas the opportunity to access workshops with professionals working in the Film or TV industry and to offer access to non-mainstream films, to encourage film culture in its many and various forms from experimental / art house to foreign language films to essay films and more.

We hope that the festival encourages a passion and love for film culture and opens up the chance to explore and learn more about moving image and the many ways in which it can be used, for artistic, political and enjoyment purposes.

Ynglyn â Ffilmic

Cyswllt Celf, mudiad celfyddydau cymunedol wedi’i leoli yn Llanfyllin sydd wedi creu’r Wyl. Mae Cyswllt Celf yn trefnu prosiectau bach a mawr ym maes celf ar hyd Gogledd Powys i bobl o bob oed a gallu.

A’r nod yw creu mynediad i ffilmiau annibynnol tu allan i’r brif ffrwd, yn ogystal â galluogi mynediad i addysg anffurfiol ynghylch ffilmiau i bobl o bob oed.

Rydym yn cynnig cyfle i bobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig cael mynediad i weithdai gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant Ffilm a Theledu, ac i gynnig mynediad i ffilmiau tu allan i’r brif ffrwd i annog y diwylliant ffilm mewn ffurfiau amrywiol o arbrofol / celfyddydol i ffilmiau mewn ieithoedd tramor a ffilmiau traethawd a mwy.

Ein gobaith yw y bydd yr Wyl yn annog angerdd a chariad tuag at y diwylliant ffilm ac yn rhoi cyfle i edrych ar a dysgu mwy am ddelweddau sy’n symud a’r dulliau niferus y gellir eu defnyddio ar gyfer pwrpasau artistig, gwleidyddol a phleserus.