Ffilmic 2014

Ffilmic is a Film Festival happening in Llanfyllin full of films and workshops. This is Ffimic’s eigth year and we aim to create access to independent and non-mainstream films as well as enabling access to informal film literacy education for all ages. Ffilmic has been imagined by Arts Connection and is sponsored by Lake Vyrnwy Hotel. Date: Satruday 15th Novemebr, 2014 Fresh food available throughout the day aand bar from 5pm.


11am

BBC TWO Ten Pieces Screening

12.30 – 4.30pm

Ten Pieces Art Workshops for children and young people

12.30 – 4.30pm

Short Films

5pm

Take 8 Film Challenge Screenings & Prizes

7pm

Buster Keaton’s – The General with live accompaniment by Cyrus Gabrysch, Grand Piano


Tickets

day ticket : £10 (Adult) / £5 (Child)  & Concession or £4 / £2  – for 1 screening

Ffilmic 2014

Gwyl Ffilm yw Ffilmic sy’n digwydd yn Llanfyllin, ac sy’n llawn ffilmiau, gweithdai a chyflwyniadau. Hon yw wythfed flwyddyn Ffilmic, a’n nod yw rhoi mynediad i ffilmiau annibynnol a rhai tu allan i’r brif ffrwd, yn ogystal â galluogi mynediad i addysg anffurfiol ynghylch ffilmiau i bobl o bob oed. Crëwyd Ffilmic gan Gyswllt Celf, ac fe’i noddir gan Westy Llyn Efyrnwy. Dyddiad: Dydd Sadwrn Tachwedd 2014 Bwyd ffres ar gale drwy gydol y dydd. Bar 5yh.


11am

Dangosiad Ten Pieces BBC TWO

12.30 – 4.30pm

Gweithdau Celf Ten Pieces i blant a phobl ifanc

12.30 – 4.30pm

Ffilmiau Byr

5pm

Dangosiad Her Ffilm Take 8 & Gwobrau

7pm

Buster Keaton’s – The General gyda cyfeiliant byw gan  Cyrus Gabrysch, Grand Piano


 

Tocynnau

tocyn dydd: £10 (Oedolion) / £5 (Plentyn)  & Concession or £4 / £2  – am 1 dangosiad