How It Works – Sut Mae’n Gweithio

1

Put together a film crew. This could include a writer, director, producer, editor, make-up artist, animator or many more or less

 

2

Select a TEAM NAME

3

Register your team online

4

Attend the launch at the Youth & Community Centre, Llanfyllin, with at least one of your team members or let us know if you need your element details emailed to you

5

You have 10 days to script, shoot, edit and deliver your completed film to the Arts Connection Office in the Youth & Community Centre, Llanfyllin along with your completed actors, location and music release forms

6

Come and join us at the screening event where the winning films from each category will be announced and screened. Prizes will also be awarded

1

Cael criw ffilm at ei gilydd. Gall hyn gynnwys sgriptiwr, cyfarwyddwr, cynhyrchydd, golygydd, colurwr, animeiddiwr neu lai neu fwy o bobl.

 

2

Dewis ENW’R TÎM.

 

3

Cofrestrwch eich tîm ar-lein

4

Mynychu’r lansiad yn y Ganolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin, gydag o leiaf un o aelodau eich tîm neu gadewch i ni wybod os oes angen eich manylion elfen e-bost atoch chi

5

Mae gennych 10 diwrnod i sgriptio, saethu, golygu a chyflwyno’ch ffilm wedi’i chwblhau i’r Swyddfa Cysylltiadau Celfyddydau yn y Ganolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin ynghyd â’ch actorion, lleoliad a ffurflenni rhyddhau cerddoriaeth wedi’u cwblhau

6

Dewch i ymuno â ni yn y digwyddiad sgrinio lle bydd y ffilmiau buddugol o bob categori yn cael eu cyhoeddi a’u sgrinio. Bydd gwobrau hefyd yn cael eu dyfarnu