How It Works – Sut Mae’n Gweithio

1

Put together a film crew. This could include a writer, director, producer, editor, make-up artist, animator or many more or less.

 

2

Select a TEAM NAME.

 

3

Register your team by downloading the entry form here and return to Arts Connection by Saturday 22nd October.

 

4

Arrive at the kick-off venue – Youth & Community Centre, Llanfyllin, with at least one of your team members at 1pm on Saturday 22nd October.

 

5

If you cannot make the launch, your group will receive the relevant information by email on Satruday 22nd October at approx. 5pm.

 

6

Your team name will be called out and whoever is attending from your team will then collect the elements that must appear in your film.

 

7

You have until Tuesday 1st November to script, shoot, edit and deliver your completed film to the Arts Connection Office in the Youth & Community Centre, Llanfyllin along with your completed actors, location and music release forms.

 

8

Come and join us on Saturday 19th November where the winning films from each category will be announced and screened. Prizes will also be awarded.

1

Cael criw ffilm at ei gilydd. Gall hyn gynnwys sgriptiwr, cyfarwyddwr, cynhyrchydd, golygydd, colurwr, animeiddiwr neu lai neu fwy o bobl.

 

2

Dewis ENW’R TÎM.

 

3

Cofrestru’r tîm trwy lawrlwytho ffurflen gystadlu ar: yma a’i dychwelyd i Gyswllt Celf erbyn Dydd Sadwrn Hydref 22.

 

4

Cyrraedd y lleoliad, Canolfan Ieuenctid a Chymunedol, Llanfyllin, gydag o leiaf un aelod o’ch tîm dydd Sadwrn Hydref 22 erbyn 1yp.

 

5

Os na fyddwch yn gallu dod i’r lansiad, bydd eich grwp yn derbyn yr wybodaeth berthnasol trwy e-bost ddydd Sadwrn Hydref 22 am 5yp.

 

6

Cyhoeddir enw’ch tîm a bydd gofyn i gynrychiolydd eich tîm gasglu’r elfennau sydd angen ymddangos yn eich ffilm.

 

7

Mae gan dimau hyd at 5yp ar ddydd Mawrth 1 Tachwedd i sgriptio, recordio, golygu a chyflwyno’r ffilm orffenedig i Swyddfa Cyswllt Celf yng Nghanolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanfylllin, ynghyd â’r ffurflenni rhyddhau wedi’u cwblhau ar gyfer eich actorion, lleoliad a cherddoriaeth

 

8

Dewch i ymuno â ni ar ddydd Sadwrn Tachwedd 19 pan gyhoeddir a dangosir y ffilmiau buddugol ym mhob categori. Bydd y gwobrwyon hefyd yn cael eu cyflwyno.