This year’s categories are:

People at Work

Dark

Reflections

Download Entry Form here:

Entry-Form-17

Lawrlwytho’r Ffurflen Gais

Y categorïau eleni yw:

Pobl yn y Gwaith

Tywyll

Myfyrdodau

Images must be taken within Llanfyllin or its broad surrounding area and photographers are urged to interpret the three themes creatively.

Deadline for submissions is:

Monday 6th November

Submit via delivery or post to Arts Connection, Youth & Community Centre, Llanfyllin, SY22 5DR

Free entry and cash prizes!

 

Awards

Saturday 18th November

6pm  @ Llanfyllin Youth & Community Centre
The CWPAN COFFA ALUN EVANS MEMORIAL CUP will be awarded for what is, in the judges’ opinion, the best photograph in the competition. There will also be a “DO YOU AGREE WITH THE JUDGES PEOPLE’S VOTE”.

 

Exhibition:

Llanfyllin Youth & Community Centre – 14 – 17th October

 

IMPORTANT

 • Entry is free and open to all ages.
 • Maximum of 3 photographs per person per category.
 • The 5 prizes for each category are £25, £20, £15, £10, £5.
 • 5 additional prizes of £5 for under 16 entries.
 • Under 16s must write their age on each image submitted.
 • Maximum size of each photograph entered is A4.
 • No wooden or plastic frames.
 • Photographers are urged to interpret the categories creatively.

Mae’n rhaid i’r ffotograffau fod o Lanfyllin neu’r ardal gyffredinol a byddem yn annog cystadleuwyr i ddefnyddio eu gallu creadigol i ddehongli’r tair thema. Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw:

Dydd Llun 6 Tachwedd

Anfonwch eich gwaith trwy’r post at Gyswllt Celf, Canolfan Ieuenctid a Chymunedol, Llanfyllin, SY22 5DR neu gellir ei gyflwyno’n bersonol Dim ffi cystadlu a gwobrau arian!

 

Gowobrau

Nos Sadwrn 18 Tachwedd 6pm @ Llanfyllin Canolfan Ieuenctid y Chymundeol

Y Seremoni Wobrwyo Hefyd bydd y ffotograff gorau yn y gystadleuaeth ym marn y beirniaid yn derbyn CWPAN COFFA ALUN EVANS. Yn ogystal, bydd cyfle i’r rhai sy’n bresennol ateb y cwestiwn hwn “YDYCH CHI’N CYTUNO GYDA PHENDERFYNIAD Y BEIRNIAID?”.

Arddangosfa

Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanfyllin – 14 – 17 Hydref

 

BWYSIG

 • Mae mynediad am ddim, ac yn agor i pobl phob oed.
 • Uchafswm o 3 ffotograff y person i pob categori.
 • 5 gwobr o £25, £20, £15, £10, £5 i pob categori.
 • 5 gwobr ychwanegol o £5 i geisiau pobl odan 16 oed.
 • Rhaid i cyfranogwyr odan oed 16 ysgrifennu ei hoedran ar bob llun gyflwynwyd.
 • A4 yw’r maint fwyaf all lluniau fod.
 • Dim fframiau pren neu plastig.
 • Rydym  yn annog ffotograffwyr i ddehongli’r categoriau yn greadigol.