This year’s categories are:

Old

Water

Close-up

Download Entry Form

Entry Form 2016

Lawrlwytho’r Ffurflen Gais

Y categorïau eleni yw:

Hen

Dŵr

Llun Agos

Images must be taken within Llanfyllin or its broad surrounding area and photographers are urged to interpret the three themes creatively.

Deadline for submissions is:

Friday 4th November

Submit via delivery or post to Arts Connection, Youth & Community Centre, Llanfyllin, SY22 5DR

Free entry and cash prizes!

 

Awards & Special Screening

Friday 18th November

7pm  @ Cain Valley Hotel – Awards Ceremony
The CWPAN COFFA ALUN EVANS MEMORIAL CUP will be awarded for what is, in the judges’ opinion, the best photograph in the competition. There will also be a “DO YOU AGREE WITH THE JUDGES PEOPLE’S VOTE”.

8pm @ Old New Inn – Oscar nominated short films screening

Tickets for film: £5 (adult) / £3 (child)

 

Exhibitions:

Cain Valley Hotel – 16th to 21st November
Llanfyllin Youth & Community Centre – Dec & Jan

 

IMPORTANT

 • Entry is free and open to all ages.
 • Maximum of 3 photographs per person per category.
 • The 5 prizes for each category are £25, £20, £15, £10, £5.
 • 5 additional prizes of £5 for under 16 entries.
 • Under 16s must write their age on each image submitted.
 • Maximum size of each photograph entered is A4.
 • No wooden or plastic frames.
 • Photographers are urged to interpret the categories creatively.

Sponsored by D G Mills.

 

Mae’n rhaid i’r ffotograffau fod o Lanfyllin neu’r ardal gyffredinol a byddem yn annog cystadleuwyr i ddefnyddio eu gallu creadigol i ddehongli’r tair thema. Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw:

Dydd Gwener 4 Tachwedd

Anfonwch eich gwaith trwy’r post at Gyswllt Celf, Canolfan Ieuenctid a Chymunedol, Llanfyllin, SY22 5DR neu gellir ei gyflwyno’n bersonol Dim ffi cystadlu a gwobrau arian!

 

Noson Wobrwyo a Dangos y Ffilmiau

Nos Wener, 18 Tachwedd 7pm @ Gwesty’r Cain  – Y Seremoni Wobrwyo Hefyd bydd y ffotograff gorau yn y gystadleuaeth ym marn y beirniaid yn derbyn CWPAN COFFA ALUN EVANS. Yn ogystal, bydd cyfle i’r rhai sy’n bresennol ateb y cwestiwn hwn “YDYCH CHI’N CYTUNO GYDA PHENDERFYNIAD Y BEIRNIAID?”.

8pm @ Tafarn yr Old New Inn – Oscar nominated short films

Tocynnau i’r ffilm: £5 (oedolion) / £3 (plant)

 

Arddangosfeydd:

Gwesty’r Cain – 16 – 21Tachwedd

Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanfyllin – Rhagfyr – Ionawr

 

BWYSIG

 • Mae mynediad am ddim, ac yn agor i pobl phob oed.
 • Uchafswm o 3 ffotograff y person i pob categori.
 • 5 gwobr o £25, £20, £15, £10, £5 i pob categori.
 • 5 gwobr ychwanegol o £5 i geisiau pobl odan 16 oed.
 • Rhaid i cyfranogwyr odan oed 16 ysgrifennu ei hoedran ar bob llun gyflwynwyd.
 • A4 yw’r maint fwyaf all lluniau fod.
 • Dim fframiau pren neu plastig.
 • Rydym  yn annog ffotograffwyr i ddehongli’r categoriau yn greadigol.

Noddwyd gan D G Mills.